marketingové stratégie

Plán cesty od štartu až po cieľ. Nechajte sa viesť.

Marketingová stratégia vás prevedie celou cestou

Chcete si naplánovať svoju cestu k úspešnému biznisu od začiatku až po koniec? Marketingová stratégia je plán, ktorý vás prevedie od štartu až po cieľ. Vždy budete vedieť, čo vás čaká za ďalšou zákrutou a budete sa môcť spoľahnúť, že nikde nezablúdite. Pomôžem vám pripraviť marketingové stratégie presne na mieru pre vás a váš biznis.

Ako si naplánovať celú cestu?

Kvalitná stratégia je základ.

 • Krok 1

  Konzultácia - otvorený rozhovor o vašom biznise, aktuálnom stave vášho biznisu aj o vašich cieľoch a plánoch do budúcna.

 • Krok 2

  Cenová ponuka - príprava cenovej ponuky na mieru podľa vašej aktuálnej situácie, vašich požiadaviek aj vašich možností.

 • Krok 3

  Marketingová stratégia - návrh stratégie, rozplánovanie jednotlivých aktivít, nastavenie cieľov, návrh rozpočtov.

nezáväzný dopyt

Kompletné MARKETINGOVé STRATéGIe SI VYžADUJú CENOVú PONUKU NA MIERU, KTORú VáM VIEM PRIPRAVIť Až PO úVODNEJ KONZULTáCII.

úvodná konzultácia a nezáväzná cenová ponuka

ZDARMA

  Máte otázky?